?

Log in

No account? Create an account

Олексій Соловйов/Oleksiy Solovyov

Previous Entry Share Next Entry
КОДА - Клініка Одного Дня для оцінки ризику Аномалій
мій хрестик
oleksol

КОДА (Клініка Одного Дня для оцінки ризику Аномалій) –
поєднане (ультразвук + біохімія + особисті дані пацієнтки + дані про вагітність) дослідження наприкінці 1-го триместру (11-13 тижнів) вагітности з метою оцінки ризиків можливих хромосомних аномалій і вад розвитку серця у дитини, також ризиків розвитку пізніших положничих ускладнень у матері.
Навіщо робиться?

Спосіб КОДА дозволяє за кілька годин того самого дня одночасно і кількісно оцінити:
1) особисті ризики пацієнтки щодо можливого розвитку таких пізніших (у другому-третьому триместрах) ускладнень перебігу вагітности, як: підвищення артеріального тиску, прееклямпсія, затримка розвитку плода;
2) особисті ризики щодо можливих хромосомних аномалій плода (таких станів, при котрих додаткові або відсутні хромосоми в клітинах обумовлюють хибний розвиток дитини).

Останнє стосується, перш за все, найбільш поширених хромосомних аномалій (ХА): трисомії 21 хромосоми (синдром Down’а), трисомії 18 хромосоми (синдром Edwards’а), трисомії 13 хромосоми (синдром Patau). Метод КОДА є поєднанням ретельного ультразвукового дослідження (УЗД) навченим цьому лікарем з біохімічним дослідженням материнської крові та розрахунком попередньо описаних ризиків через спеціальні міжнародні комп’ютерні програми.

Наголошуємо, що в нашій клініці "Надія" такі дослідження здійснюються згідно вимогам визнаної в світі Фондації Медицини Плода (Fetal Medicine Foundation, FMF), Лондон, Велика Британія. Наші лікарі, що виконують ці УЗД та розрахунки ризиків, мають свідоцтва FMF і щорічно підлягають незалежній оцінці фахівцями FMF якости своєї роботи.

До того ж, якщо вагітність багатоплодова, саме при цьому обстеженні можна точно визначити вид близнюкової вагітности, що пізніше буває вже неможливим. Визначення виду багатоплодової вагітности є вкрай необхідним, оскільки існують деякі дуже небезпечні для обох плодів ускладнення (див. так званий синдром близнюкового перетікання, він же FFTSFetus-to-Fetus Transfusion Syndrome або TTTS - Twin-to-Twin Transfusion Syndrome), що зустрічаються лише при певних видах близнюкових вагітностей. Для дієвої медичної допомоги в разі появи таких ускладнень необхідним є своєчасне визначення цих ускладнень.

Обстеження способом КОДА є безпечними для матері та дитини, мають високу точність, значно зменшують час хвилювання матері в очікуванні відповіді дослідження.

Коли робиться?

Обстеження способом КОДА здійснюється наприкінці першого триместру вагітности від 11 тижнів до 13 тижнів 6 днів (при цьому куприко-тім’яний розмір плода не має бути меншим за 45 мм і більшим за 84 мм). Слід пам’ятати: чим раніше зробити обстеження, тим більшою буде його точність - при обстеженні в 11-12 тижнів точність оцінки ризиків трисомії 21 хромосоми (синдром Downa) сягає 90% і більше, від 13 тижнів точність оцінки не вища за 80%.

Тим родинам, що надають перевагу точности розрахунків перед зручністю обстеження за один день, ми радимо спочатку (у 9,5-10 тижнів) здати кров матері для лабораторного дослідження таз званих біохімічних маркерів хромосомних аномалій PAPP-A та бета-ХГЛ, а УЗД із розрахунками ризиків здійснити рівно в 12 тижнів вагітности. Таким чином на кілька відсотків підвищується точність розрахунків можливих ХА, хоча губиться перевага способу КОДА – одночасність виконання досліджень та розрахунку ризиків.

Кому робиться?

Це поєднане обстеження радимо проводити усім вагітним жінкам, незалежно від їх стану здоров’я та віку чи випадків народження в родині дітей із ХА. Така наша порада ґрунтується на відомих даних про те, що понад 80% дітей із синдромом Downa народжуються в звичайних родинах у цілком здорових жінок, молодших за 35 років. Обумовлено це тим, що серед вагітних такі жінки значно переважають, а внаслідок своєї молодости й доброго здоров’я вони ще не замислюються щодо можливих сумних проявів життя.

Слід усвідомлювати й пам’ятати, що оцінка ризиків хромосомних аномалій не є тотожною визначенню цих самих хромосомних аномалій!

КОДА не заміщує дослідження каріотипу (хромосомного набору) плода, оскільки: 

  • не визначає діагнозу;
  • оцінює ризик лише 3-х найпоширеніших ХА;
  • може пропустити инші, теоретично можливі, ХА;
  • може хибно заспокоїти тих пацієнток, що за своїм віком мають високий ризик ХА.

Навіть точність оцінки ризиків ХА в 90% означає, що 10% хворих дітей буде пропущено. Тобто, у 10% дітей із синдромом Downa розрахований ризик не буде підвищеним! І це слід усвідомити кожній родині. Відповідно, якщо Ваша родина не готова розраховувати теоретичні ризики, а хоче напевно знати, чи має Ваша дитина ХА, ми радимо запланувати на 17 тижнів вагітности діагностичний амніоцентез (введення до порожнини матки за ультразвуковим спостереженням тонкої голки для відбирання проби оплідної рідини), і тоді цитогенетики зможуть надати Вам точну відповідь.

Для прикладу: Американське Товариство Акушерів-Гінекологів (з 1994 р.) та Американське Товариство Медичних Генетиків (з 1993 р.) радять усім жінкам від 35 років чи при наявности в родині дітей із ХА обов’язково досліджувати каріотип плода, що дозволяє ще до пологів знайти 99,9% плодів із ХА.

Додаткові обстеження:

У 2-му триместрі між 15 та 18 тижнями ми радимо усім вагітним жінкам здати кров для визначення вмісту α-фетопротеїну (α-ФП), що допомагає нам під час УЗД знаходити до 80-90% випадків прихованих та явних вад розвитку хребта й черепу, близько 60% випадків наскрізних вад розвитку стінки живота, які, на жаль, також можуть зустрічатися у будь-якій, навіть найздоровішій, родині. До того ж, іноді й у тих випадках, коли жінка запобіжно приймала фолієву кислоту.

Для порівняння: з європейської статистики відомо, що без визначення вмісту α-ФП під час просівних УЗД 2-го триместру знаходять лише близько 40% таких вад розвитку. Тому, якщо рівень α-ФП є підвищеним, слід одразу звернутися до фахівців для докладного ультразвукового дослідження вже у 15-18 тижнів.

Якщо ж рівень α-ФП звичайний, наступне після КОДА УЗД радимо здійснити у 20-21 тижнів вагітности. Головними завданнями цього УЗД є: ретельне вивчення побудови тіла Вашої дитини, визначення його загального стану; огляд шийки матки, пуповини та ложиська (placenta).

Важливо знати, що після поєднаного обстеження КОДА можна вже не оцінювати повторно ризики ХА у 2-му триместрі, оскільки точність цих розрахунків у 2-му триместрі є нижчою за таку в 1-му. Щодо розрахунків ризику ХА плода КОДА є точнішим обстеженням, з меншим показником хибно-позитивних даних, відповідно, всі подальші оцінки можливих ХА є менш чутливими й не підвищують рівня визначення дітей з подібними захворюваннями.

Вірогідність обстеження

Ще раз звертаємо увагу шановного панства, що обстеження КОДА не виставляє діагнози ХА – воно лише розраховує теоретичний ризик можливих, найбільш поширених, ХА: Т21, Т18, Т13. Хоча при цьому ми часто знаходимо ще й инші види ХА.

Точність розрахунків ризику способом КОДА впливає й на кількість діагностичних втручань до порожнини матки, що здійснюються у клініці. За чотири роки роботи клініки репродуктивної медицини „Надія” на кожний випадок знайденої ХА плода у середньому знадобилося лише 2,6 діагностичних втручання, тобто майже кожне друге діагностичне втручання було результативним.

До порівняння: в инших медичних центрах внаслідок оцінки ризиків ХА у 2-му триместрі на кожен випадок знайденої ХА в середньому припадає від 15 до 40 діагностичних втручань.

Така висока дієвість нашої роботи обумовлена високою точністю оцінки ризиків ХА:

  • чутливість методу склала 90% (співвідношення знайдених та пропущених випадків ХА);
  • хибно-позитивні наслідки - 1,8% (тобто, лише 1,8% обстежених жінок із підвищеним ризиком хвилювалися дарма – ризик був підвищеним, хоча у дітей не було ХА); такий рівень хибно-позитивних результатів вважається дуже добрим, і не відрізняється від найкращих світових показників;
  • специфічність метода - 98,5% (співвідношення випадків низького розрахованого ризику та дійсної кількости дітей без ХА);
  • точність виконаних досліджень (показник правильних розрахунків) - 98,4%.

УВАГА! Шановні батьки, уклінно просимо перед обстеженням КОДА відкрити (ще краще роздрукувати!) та уважно прочитати брошуру КОДА.

Будемо вдячні, якщо Ви принесете нам на обстеження КОДА цю брошуру, поставивши на ній свої підписи у призначеному для цього місці. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, наші лікарі обов’язково дадуть на них відповіді.